Bc. Michaela Jirásková

Diplomová práce

Cestovní ruch jako potenciál pro rozvoj periferního území

Tourism as a potential for the development of the peripheral territories
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením potenciálu rozvoje cestovního ruchu ve vybraném periferním regionu v Olomouckém kraji v oblasti na Jesenicku a v Nyském regionu v zahraničním Polsku. Zhodnocení bude za účelem navržení vhodných opatření pro další rozvoj vzhledem k potenciálu cestovního ruchu v území. Pro účely analýzy byl zvolen region Jesenicko a region Nysko jako spolu sousedící regiony …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of potential of tourism development in a selected peripheral region in the Olomouc region in the area of Jeseník and in Nysko region in foreign Poland. Evaluation will be propose in order to suitable measures for other development in view of the potential of tourism in the territory. The region of Jesenicko and the region of Nysko were chosen for the purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS