Dana WEISSOVÁ

Bakalářská práce

Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic

Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic
Abstract:
The aim of this work is to find out that Human Resources managers and HR departments are an integral part of all businesses, to show what HR managers are supposed to do and also highlight the position of HR manager. Theoretical part defines important terms. Furthermore, it defines the meaning and concept of human resources and its tasks throughout the organization. The practical part includes an interview …více
Abstract:
Cílem této práce je prokázat, že manažeři oddělení lidských zdrojů a i samotná oddělení lidských zdrojů jsou nedílnou součástí všech podniků. V bakalářské práci je upřesněno postavení personálního manažera, jeho kompetence a úkoly. Teoretická část bakalářské práce definuje význam a koncept lidských zdrojů a jejich úkolů v celé organizaci. Praktická část zahrnuje rozhovor s manžerkou oddělení lidských …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WEISSOVÁ, Dana. Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina