Dana WEISSOVÁ

Bachelor's thesis

Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic

Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic
Abstract:
The aim of this work is to find out that Human Resources managers and HR departments are an integral part of all businesses, to show what HR managers are supposed to do and also highlight the position of HR manager. Theoretical part defines important terms. Furthermore, it defines the meaning and concept of human resources and its tasks throughout the organization. The practical part includes an interview …more
Abstract:
Cílem této práce je prokázat, že manažeři oddělení lidských zdrojů a i samotná oddělení lidských zdrojů jsou nedílnou součástí všech podniků. V bakalářské práci je upřesněno postavení personálního manažera, jeho kompetence a úkoly. Teoretická část bakalářské práce definuje význam a koncept lidských zdrojů a jejich úkolů v celé organizaci. Praktická část zahrnuje rozhovor s manžerkou oddělení lidských …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Alok Kumar, M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WEISSOVÁ, Dana. Main tasks and position of human resources department in a company's hieararchy:Case study of a German firm in the Czech republic. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business