Mgr. Lenka Drajsajtlová

Diplomová práce

Profesní kvality personalistů - HR manažerů

Professional qualities of human resources officers - HR managers
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřená na profesní kvality personalistů a jejich determinanty. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část pojednává o konceptu řízení lidí v organizaci, řeší vztahy mezi subjekty, které se na řízení lidí v organizaci podílí, zmíněna je i otázka profesionality v procesu řízení. Dále se zabývá vymezením atributů profesních kvalit personalistů – HR manažerů, které …více
Abstract:
This thesis is focuses on the professional qualities of personel Officem and their determinants. The work is theoretical as well as empirical. The theoretical part discusses the concept of managing people in an organization and deals with the relationships between entities in the management of people that are involved in the organization, including also the question of professionalism in the management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Šimberová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika