Bc. Kristína Dvořáková

Bakalářská práce

Trestná činnost páchaná osobami SOŠ a SOU - Edukativní role školy

Crimes committed by persons at secondary schools - Educational role
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na hledání rizik kriminálního chování mezi vybranými skupinami stejné věkové kategorie a to žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a žáků gymnázií. Práce vymezuje základní a nosné pojmy. Hlavní východisko vychází z poznatků dosud známých teorií vzniku kriminality. Teoretickým východiskem práce se stala systémová teorie, která umožňuje sledování jevu …více
Abstract:
This bachelor work focuses on searching of criminal behaviour risks among selected age groups of pupils attending secondary vocational schools, educational establishments and grammar schools. The work defines basic and pivotal terms. The hinge is based on knowledge of recently known theories on emergence of criminality. The theoretical starting point is system theory that enables monitoring of an event …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta