Michal Kleman

Bakalářská práce

Řídící systém pásového robotu na platformě ARM

The control system of the tracked robot on ARM platform
Anotace:
Tato práce se zabývá úpravami mobilního pásového robota, pracovně přezdívaného Pásák. Po jeho prozkoumání a prvotních úpravách software pro mikrokontolér PICAXE byl stávající procesor shledán nedostatečným. Přestože jedním z požadavků bylo do hardware zasahovat co nejméně, ukázalo se, že výměna řídící jednotky za výkonnější je nezbytná. Práce se krátce zabývá historií robotiky a poukazuje na některé …více
Abstract:
This thesis deals with modifications of mobile tracked robot, nicknamed Pásák. After first examination and initial modifications of software for PICAXE microcontroller actual processor was found insufficient. Although one of demands was to modify hardware as little as possible, the change of control unit was found necessary. The thesis briefly deals with history of robotics and shows some well-known …více
 

Klíčová slova

robot LPCXpresso LPC1769 C# UART FreeRTOS
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Holada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kleman, Michal. Řídící systém pásového robotu na platformě ARM. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.