Bc. Petr Dušovský

Bakalářská práce

Daňová kontrola v prostředí celní správy

The tax search in environment of Board of customs
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Daňová kontrola v prostředí celní správy“ je analýza procesního postupu při provádění daňové kontroly, vymezení problematických momentů v jejím průběhu a chápáním efektivnosti kontrolní činnosti. Po celou dobu je daňová kontrola porovnávána s principiálně podobným typem kontroly prováděným celní správou, následnou kontrolou. První část obsahuje charakteristiku základních …více
Abstract:
The topic of the bachelor Thesis The tax search in environment of Board of customs is the analytic process of carrying out a tax check-up, the specification of problematic factors in its course and understanding the effectiveness of checking activity. All the time the tax inspection is compared to a basically similar type of check-up done by the customs inspection, a follow-up inspection. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jarmila Zaviačičová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta