Lucie Lešnerová, DiS.

Bakalářská práce

Výjezdový cestovní ruch České republiky

Outgoing tourism of the Czech Republic
Anotace:
Absolventská práce zpracovává téma výjezdového cestovního ruchu, přičemž specificky se zaměřuje na statistický monitoring cestovního ruchu a jeho ukazatele. Na základě dotazníkového šetření zkoumá chování a preference účastníků výjezdového cestovního ruchu.
Abstract:
The bachelor thesis elaborates upon the topic of outgoing tourism. More specifically it focuses on statistical monitoring of tourism and its indicators. The presented study is based on a questionnaire survey that enquires into practices and preferences of outgoing tourism visitors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze