Bc. Vendula Greéová

Diplomová práce

Optimalizace pasivního vzorkovače opatřeného difuzní vrstvou hydrogelu pro monitorování polárních organických znečišťujících látek v povrchových a odpadních vodách

Optimisation of a passive sampler fitted with a diffusion hydrogel layer for monitoring of polar organic pollutants in surface an waste waters
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem pasivního vzorkovače opatřeného difúzní vrstvou agarózového hydrogelu pro monitorování polárních kontaminujících látek v povrchových i odpadních vodách. Experimentální část práce je zaměřena zejména na laboratorní kalibraci nově navrženého prototypu vzorkovače na bázi adsorbentu dispergovaného v agarózovém hydrogelu. V rámci této práce byly také stanoveny distribuční …více
Abstract:
This thesis is focused on optimisation of a passive sampler fitted with a diffusion agarose hydrogel layer for monitoring of polar organic pollutants in surface and waste waters. The experimental part deals with laboratory calibration of new passive sampler prototype based on adsorbent dispersed in agarose hydrogel. Distribution coefficients of perfluorinated compounds, pharmaceuticals and personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
  • Oponent: RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta