Theses 

Zavádění efektivních změn v řízení podniku – Bc. Tomáš Šumný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Tomáš Šumný

Diplomová práce

Zavádění efektivních změn v řízení podniku

Implementation of effective changes in management

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou zavádění efektivních změn v řízení podniku, které je základním kamenem úspěchu každého podnikání a všech podnikatelských subjektů. Práce si klade za cíl analyzovat kompletní změnové řízení v průběhu a jeho následné využití v praxi. Teoreticko-metodologická část se zabývá popisem řízení projektu od před-investiční fáze, investiční fáze až po fázi provozu a vyhodnocení se všemi jeho nezbytnými náležitostmi. Aplikační část je zaměřena na společnost Sportovní centrum s.r.o. v Odolené Vodě a rozšíření jeho působnosti na víceúčelový sportovní objekt. Součástí rozšíření je sestavení Business plánu, finančního plánu, plánu rizik a zhodnocení přínosu jak pro investora, obyvatele, tak pro město Odolena Voda.

Abstract: This diploma thesis deals with the topic of an implementation of effective changes in enterprise management which is the cornerstone of the success of any business and all business entities. The work proposes to analyze the complete change management in its course of time and its subsequent use in practice. The theoretical-methodological part deals with the description of project management from the pre-investment phase, the investment phase up to phase of operation and evaluation with all its necessary appurtenances. The application part is focused on the company Sports Centre Ltd. in Odolena Voda and the extension of its scope to a multipurpose sports object. The Part of the extension is to compile a Business Plan, financial plan, risk plan and the evaluation of benefit both for the investor, the residents, and for the town Odolena Voda.

Klíčová slova: Management změny, proces, procesní řízení, procesní analýza, implementace.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:46, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz