Ing. Michal Švadlenka

Bakalářská práce

Pro areál v Doubravicích navrhněte dopravní řešení vjezdu do areálu (obousměrnou komunikací, parkoviště, zpevněné plochy)

Propose the traffic solution of the drive-in to the area in Doubravice (two-way road, parking area, hard standings)
Anotace:
Tato práce je návrhem příjezdové a přístupové komunikace k plánované budově výzkumného vývojového centra Univerzity Pardubice v Doubravicích včetně parkovacích ploch. Základním požadavkem při návrhu tohoto projektu bylo vytvořit adekvátní zpřístupnění stávajících a budoucích budov v areálu jejich uživatelům. Projektová komunikace je rozdělena do jednotlivých větví, jejichž celková délka je 433.04 m …více
Abstract:
This thesis is a proposal of an access road and an access path to a planned building of the Research and Development centre of University Pardubice in Doubravice including a parking area. The basic claim of the proposal was to build a sufficient access to the current and future buildings for their users in the area. The design way has been splitted into several sections and their total length is 433 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švadlenka, Michal. Pro areál v Doubravicích navrhněte dopravní řešení vjezdu do areálu (obousměrnou komunikací, parkoviště, zpevněné plochy). Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.