Theses 

Attachment: vliv primární vztahové vazby rodiče na pozitivní percepci dítěte s mentálním postižením – Lenka PURKERTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Lenka PURKERTOVÁ

Diplomová práce

Attachment: vliv primární vztahové vazby rodiče na pozitivní percepci dítěte s mentálním postižením

Attachment: influence of primary emotional attachment of parent on the positive perception of a child with intellectual disabilities

Anotace: Cílem práce bylo zjistit, jestli existuje vztah mezi základními dimenzemi vztahové vazby u rodiče dítěte s mentálním postižením vztahovou úzkostností a vyhýbavostí a pozitivními zisky z rodičovství. Teoretický rámec práce tvoří dvě hlavní témata: Bowlbyho teorie vztahové vazby a mentální postižení. Výběrový soubor byl získán pomocí příležitostného výběru a výběru pomocí sněhové koule. Ve výzkumu byly použity české překlady dotazníků ECR (Experiences in Close Relationships) a KIPP (Kansas Inventory of Parental Perceptions) a získaná data byla zpracována korelační analýzou. Analýza dat nepotvrdila existenci vztahů mezi vztahovou vyhýbavostí rodiče a jednotlivými aspekty pozitivních zisků z péče o dítě s mentálním postižením. Bylo potvrzeno několik signifikantních vztahů mezi vztahovou úzkostností rodiče a některými aspekty pozitivních zisků z péče o dítě s mentálním postižením v oblastech pozitivní percepce dítěte a sociální srovnávání.

Abstract: The goal of thesis was to find out, if there are some relations between two dimensions of attachment anxiety and avoidance and positive gains of parents who have a child with intellectual disabilities. Theoretical framework involves two themes: attachment theory by Bowlby and intellectual disabilities. The research sample was obtained by occasional choices and by snow-ball method. There were used two questionnaires in research: Czech version of ECR (Experiences in Close Relationships) and Czech version of KIPP (Kansas Inventory of Parental Perceptions). The data was processed by a correlation analysis. We haven't found any significant relation between attachment avoidance of parent and his/her positive gains of care of a child with intellectual disabilities. We found several significant relations between attachment anxiety of parent and his/her positive gains of care of a child with intellectual disabilities in two fields: positive perceptions of a child and social comparison.

Klíčová slova: mentální postižení, vztahová vazba, pozitivní zisky rodičů, ECR, KIPP

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PURKERTOVÁ, Lenka. Attachment: vliv primární vztahové vazby rodiče na pozitivní percepci dítěte s mentálním postižením. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 00:56, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz