Mgr. Soňa Kaliská

Diplomová práce

Úprava vyhýbání se daňové povinnosti v přímých daních v českém a evropském právu a judikatuře

The Regulation of Tax Evasion in the Area of Direct Taxes in Czech and European Law and Practice of the Courts
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce je vyhýbání se daňové povinnosti u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Cílem práce je uceleným způsobem přiblížit čtenáři tuto problematiku a analyzovat možnosti, které český právní řád nabízí k potírání nelegálních daňových úniků. Z tohoto důvodu se stěžejní kapitola práce věnuje objasnění právních institutů jako je zastírání skutečného stavu, obcházení zákona …více
Abstract:
The subject of this thesis is tax avoidance in the area of personal and corporate income taxes. The main goal of this paper is to introduce topic of tax avoidance and evasion and to analyse opportunities the Czech law system offers in order to fight illegal conduct. Tax administrators and courts anticipate with four different institutes or methods of argumentation. Those are conceal of real state, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta