Ing. Jan Preiss

Bakalářská práce

Marketing vzdělávací instituce

Marketing of educational institution
Anotace:
V současnosti je marketing podstatnou součástí organizací nejen v komerčním sektoru, ale i v ostatních odvětvích. I vzdělávací instituce využívají prvky marketingu ke komunikaci s okolím ve snaze udržet se v povědomí veřejnosti. Bakalářská práce je psána na téma „Marketing vzdělávací instituce“. Měla za úkol zjistit, jakým způsobem Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. využívá marketingové nástroje …více
Abstract:
At the present marketing isn´t only an important part of organizations in the commercial sector, but it became an important part in other sectors, too. Even the educational institutions use marketing tools for communication with environs in an effort to keep awareness of the public. The subject of my bachelor thesis deals with marketing of an educational institution. The main goal was to find out, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jana Goldbergerová
  • Oponent: Ing. Jana Vostrá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní