Jaroslav Novák

Diplomová práce

Robustní regrese ve statistickém softwaru

Robust Regression in Statistical Software
Anotace:
Diplomová páce se zaměřuje na robustní regresní metody a jejich aplikaci v statistickém softwaru (Eviews, SAS, R). Zkoumány jsou metody LTS regrese, S regrese, M regrese a MM regrese. Cílem práce je poskytnout přehled robustních regresních metod a zhodnotit možnosti vybraného statistického softwaru pro použití robustní regrese. Práce poskytuje teoretický základ pro pochopení robustních regresních metod …více
Abstract:
The master’s thesis is focused on robust regression methods and their application in statistical software (Eviews, SAS, R). The methods being studied are LTS regression, S regression, M regression and MM regression. The aim of the thesis is to provide overview of robust regression methods and to assess capabilities of chosen software with regard to robust regression. The thesis provides background …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Dagmar Blatná
  • Oponent: Lukáš Malec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79896