Bc. Hana ŠKRABALOVÁ

Diplomová práce

Rozbor příčin astma bronchiale a alergické rýmy u pacientů vyšetřených na klinice pracovního a preventivního lékařství

Casual analysis asthma bronchiale and nasal allergy at patients cared in clinic preventive and occupational medicine
Anotace:
ABSTRAKT Úvod: Astma a respirační alergie jsou onemocnění dýchacího traktu, která jsou důsledkem alergických reakcí. V posledních letech přibývá alergických onemocnění a atopie (zvýšená hladina specifických IgE protilátek v krvi). Proto i do pracovního prostředí přichází čím dál tím více k alergii predisponovaných osob. Tento trend posledních let způsobuje potíže při posuzování zdravotní způsobilosti …více
Abstract:
ABSTRACT Introduction: Asthma and respiratory allergies are disorders of respiratory tract that are consequences of allergic reactions. In recent years there has been an increase in allergic disorders and atopy (higher level of specific IgE antibodies). Thus much more people with pre-disposititon to allergies enter working positions.This trend causes troubles at rating of abilities for particular jobs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2010
Zveřejnit od: 6. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKRABALOVÁ, Hana. Rozbor příčin astma bronchiale a alergické rýmy u pacientů vyšetřených na klinice pracovního a preventivního lékařství. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.8.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 8. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví