Bc. Michael HRABĚ

Diplomová práce

Návrh regulátoru metodou "Repetitive Control"

Repetitive Control Method for a Controller Design
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvoření metody, podle které bude nalezena množina všech vyhovujících regulátorů, jež zaručí stabilitu zpětnovazební smyčky, sledování periodického signálu a potlačení poruchy vzniklé interakcí periodického signálu s okolím. Pro tento účel je aplikováno repetitivní řízení s vnitřním modelem signálu obohaceným o frekvenční filtr s dolní propustí. Pro návrh repetitivního …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to create a method for finding such controllers set that satisfy feedback loop stability, track a periodic signal and reject a periodic disturbance. For this purpose a repetitive control using the intern model of the periodic signal with a low-pass filter is applied. The repetitive control is designed by mixed sensitivity method modified with the control design requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRABĚ, Michael. Návrh regulátoru metodou "Repetitive Control". Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.