Bc. Barbora Suchyňová

Diplomová práce

Filmové projekce jako edukační prostředek ve výuce sexuální výchovy a výchovy ke zdraví na základních školách

Educational Potencial of Film Screenings for Sexual and Health Education at Elementary Schools
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá problematikou edukačního potenciálu filmových projekcí ve výuce sexuální výchovy a výchovy ke zdraví. Nabízí edukační možnosti filmu, které lze ve využít, a žákům tak citlivé téma předat atraktivní formou. Obsahuje rovněž základní přehled školních filmových programů a distributorů, kteří poskytují snímky pro účely školních projekcí. Věnuje se také legislativní …více
Abstract:
The master's thesis deals with the issue of educational potential of film screenings in the teaching of sexual education and health education. It offers educational possibilities of the film medium, which can be used to convey a sensitive topic to pupils in an attractive way. It also contains a basic overview of school film programs and distributors who provide films for school screenings. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta