Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.

Disertační práce

Utváření stranického systému v podmínkách transformace politického systému. Italský stranický systém v letech 1994 - 2008.

Formation of Party System in Conditions of Political System's Transformation. Italian Party System in the Years 1994 - 2008.
Anotace:
Předkládaná práce má za cíl co možná nejkomplexněji popsat vytváření italského stranického systému v letech 1994 - 2008 v podmínkách transformace stranického systému jako celku. V této souvislosti je řešena i otázka, zda stranický systém - perspektivně - směřuje k dvojstranickému formátu. Současně se text snaží o identifikaci charakteristických znaků "druhé republiky", jež tento politický systém odlišují …více
Abstract:
The aim of this work is to describe - in the most possible complex way - the formation of Italian party system in the years 1994 - 2008 in conditions of transformation of political system. It is also solved the ¨ question whether the party system heads to bipartism. Simultaneously the text attempts to identify the features of so called second republic, which differ this system from the previous one …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií