Bc. Šárka Bidmonová

Bakalářská práce

Vliv volebního systému na stranický systém Lotyšska mezi lety 1920 a 2014

The impact of the electoral system on the party system of Latvia between 1920 and 2014
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem volebního systému na stranický systém Lotyšska, konkrétně mezi lety 1920 a 2014. V první části práce je popsána teorie volebních systémů se zaměřením na poměrné volební systémy. Další kapitola se pak věnuje historii Lotyšska a jeho politického systému, ale hlavně vývoji a podobě současného volebního systému. Praktická část se snaží analyzovat, jak volební systém ovlivňuje …více
Abstract:
The bachelor theses deals with an impact of the electoral system on the party system of Latvia between 1920 and 2014. The first part of this theses describes a theory of electoral systems, with focus on a proportional electoral systems. Another chapter is devoted to the history of Latvia and its political system, but especially to the development and current form of electoral system. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Jarabinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií