Žaneta Klečková

Diplomová práce

Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku oxidu uhličitého na výbušné vlastnosti směsi fosilních paliv a vzduchu

Theoretical and experimental study on effects of carbon dioxide addition on explosion characteristics of fossil fuel-air mixture
Anotace:
KLEČKOVÁ, Žaneta. Teoretická a experimentální studie vlivu přídavku oxidu uhličitého na výbušné vlastnosti směsi fosilních paliv a vzduchu. Ostrava, 2020. 48 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Diplomová práce popisuje výsledky teoretické a experimentální studie vlivu přídavku oxidu uhličitého na výbušné vlastnosti směsi fosilních paliv a vzduchu. Nejdůležitějšími …více
Abstract:
KLEČKOVÁ, Žaneta. Theoretical and experimental study on effects of carbon dioxide addition on explosion characteristics of fossil fuel-air mixture. Ostrava, 2020. 48 p. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Thesis describes the results of theoretical and experimental study of the carbon dioxide addition effect on the explosion properties of fossil fuels and air mixtures. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Skřínský
  • Oponent: Aleš Bernatík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava