Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

smesi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Aktuálně používané pesticidy a jejich směsi: jaká představují rizika pro necílové vodní organismy? Laboratorní a in situ studie.
 (Eliška Kuchovská)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy58i/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu frakce kyslíku ve ventilační směsi na saturaci arteriální krve kyslíkem u novorozence
 (Leoš Tejkl)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//paysi7// | Biomedicínský inženýr / | Práce na příbuzné téma

Matematický model změny hustoty ventilační směsi při vysokofrekvenční oscilační ventilaci
 (Anna Miltová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//jszwks// | Biomedicínský technik / | Práce na příbuzné téma

Kvantitativní stanovení anhydritu v libovolné směsi
 (Eva Kreplová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ra5w9/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Plazmochemická depozice vrstev ze směsi hexametyldisiloxanu a argonu na polymerní nanovlákna
 (Miroslav Michlíček)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxsd3/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Simulace elektrického pole a proudění směsi plynů v mikrovlnném pochodňovém výboji
 (Adam Obrusník)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j07px/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Vliv dýchací směsi NITROX na psychosomatický stav potápěče, její příprava a využití v podmínkách HZS ČR
 (Jakub KARVÁNEK)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n6znu9// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Polymerní směsi obsahující polybutylentereftalát (PBT) - reakční směšování
 (Soňa Zenzingerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a5e2g6// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Analýza spalovacího procesu zážehového motoru provozovaného na různé směsi paliv
 (Lukáš Tunka)

2018, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dce6b8// | Zemědělská specializace / Technika a mechanizace zemědělství | Práce na příbuzné téma

Vývoj gumárenské směsi pro výrobu konfekčních membrán
 (Alena Šustková)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o9maut// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)