Bc. et Bc. Markéta Mlčáková

Diplomová práce

Komentovaný překlad vybraných povídek Poliny Žerebcovové z díla Tenká stříbřitá nit (Tonkaja serebristaja nit)

The commented translation of the selected stories by Polina Zherebtsova from the book Thin Silver Thread
Anotace:
Diplomová práce se věnuje překladu šesti vybraných povídek ze sborníku Tenká stříbřitá nit z ruštiny do češtiny. Autorkou sborníku je Polina Žerebcovová. Hlavní tematikou povídek je život obyčejného člověka během čečenských válek. Práce sestává také z komentářů k různým překladatelským řešením a přístupům. Dále obsahuje teoretickou a praktickou část, cizojazyčné resumé a přílohu.
Abstract:
The diploma thesis deals with the translation of six chosen stories from the collection The Thin Silver Thread. The author of the collection is Polina Zherebtsova. The main theme of the stories is the life of ordinary people during the Chechen wars. The thesis also consists of the comments to translator’s solutions and attitudes. Further the diploma thesis contains the theoretical and practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Polina Zolina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta