Bc. Martin MACH

Diplomová práce

Nástroj pro analýzu Java memory heapu

Tool for Java memory heap analysis
Anotace:
Práce popisuje různé problémy, kvůli kterým může dojít k neefektivnímu využití paměti v Javě. Zabývá se otázkou, zda vůbec v reálném software takové problémy existují a jakýmy způsoby je lze detekovat. Definuje také několik druhů těchto problémů, jako třeba duplicitních objektů nebo neefektivního použití kolekcí. Dále jsou popsány různé způsoby, jakými lze paměť Javy analyzovat, přičemž jako nejvhodnější …více
Abstract:
The thesis describes different problems leading to possible ineffectiveness in the usage of Java memory. It also investigates whether such problems actually exist in commonly used software and if and how could the problems be detected. It defines several types of these problems, e.g. duplicate objects and ineffective usage of the Java collections. After that it describes possible ways to analyze Java …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Richard Lipka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACH, Martin. Nástroj pro analýzu Java memory heapu. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství