Karolina Otcovská

Bachelor's thesis

Pomístní jména jisté obce či obcí

Place names of a certain village or villages
Abstract:
Cílem této práce je shromáždění pomístních jmen (anoikonym) vybraných pěti obcí z katastrálních území na Kladensku (Blevice, Dřetovice, Koleč, Třebusice, Zákolany).Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, v první části je nastíněna toponomastika jako vědní obor, jsou zmíněny její části a význam, ve druhé části stručně nastiňuji historii území, historii jednotlivých obcí a přírodní poměry, ve třetí …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2010
  • Supervisor: Vladimír Koblížek
  • Reader: Jiří Zeman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bachelor programme / field:
Mediální a komunikační studia / Jazyková a literární kultura