Eliška STŘESKOVÁ

Bakalářská práce

KOGNITIVNÍ FUNKCE: HODNOTÍCÍ ŠKÁLY A TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ

Cognitive Functions: Rating Scale and Therapeutic Use
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kognitivních funkcí. Jejím cílem je syntetizovat dostupné poznatky o charakteru jednotlivých kognitivních funkcí, o vývoji kognice a o neurofyziologických kognitivních procesech. Práce obsahuje přehled často užívaných a zmiňovaných testovacích škál pro kognitivní funkce. Součástí je také shrnutí terapeutických intervencí v kognitivní rehabilitaci a nastínění …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of cognitive functions. Its aim is to synthesize available knowledge about the character of individual cognitive functions, the development of cognition and cognitive neurophysiological processes. This thesis contains an overview of frequently used and mentioned test scales for cognitive functions. Summary of therapeutic interventions in cognitive rehabilitation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Jana Tomsová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STŘESKOVÁ, Eliška. KOGNITIVNÍ FUNKCE: HODNOTÍCÍ ŠKÁLY A TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses yrbke1 yrbke1/2
6. 5. 2013
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
22. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.