Bc. Josef Buryan

Diplomová práce

Využití digitálního marketingu v propagaci cloudové BPM platformy

Application of Digital Marketing in the promotion of cloud BPM platform
Anotace:
Tato práce se zabývá využitím digitálního marketingu v oblasti procesního řízení s využitím cloudové technologie. První část se věnuje teorii marketingu, kanálům online marketingu a marketingovým modelům. Dále práce představuje a kritický hodnotí moderní rámec STDC. Praktická část obsahuje aplikaci rámce STDC na nově vznikající službu z oblastní procesního řízení.
Abstract:
This thesis deals with the application of digital marketing in the promotion of cloud BPM platform. The first part describes the theory of marketing, online marketing channels and marketing models. This thesis further introduces and critically evaluates the modern framework STDC. The practical part of this thesis contains the application of the STDC framework in the new service from the BPM field.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky