Theses 

Baťovo školství a zlínské pokusné školství v letech 1922 - 1939 v kontextu koncepce pedagogického pragmatismu – PaedDr. Karel KOSTKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

PaedDr. Karel KOSTKA

Disertační práce

Baťovo školství a zlínské pokusné školství v letech 1922 - 1939 v kontextu koncepce pedagogického pragmatismu

The Bata's school and Zlín's experimental education of 1922 - 1939 in the context of pedagogical pragmatism concept

Anotace: Disertační práce zpracovává formou historického výzkumu vývoj filozofie pragmatismu a pragmatické pedagogiky, v praktické části pak návazně zkoumá vlivy, jakými pragmatismus působil na zlínské školství v období 20. a 30. let 20. století. Vychází z geneze Baťova pragmatického myšlení a specifického vývoje Zlínska na přelomu 19. a 20. století a zabývá se především pronikáním pragmatické pedagogiky do Baťových škol práce a Masarykovy pokusné diferencované měšťanské školy. Zkoumáním pramenů, včetně archiválií uložených v Moravském zemském archivu Brno, detašovaném pracovišti Zlín, prezentuje disertační práce poznatky, které dosud nebyly v souvislosti s prvorepublikovým zlínským školstvím souborně publikovány, a zařazuje je do souvislostí s vývojem pedagogiky v první polovině 20. století. Analyzuje především proces uplatňování pragmatické pedagogiky, která se snaží naplňovat tezi, že sám život má být učením i podstatou výchovy a vzdělávání je proto třeba chápat jako rekonstrukci zkušenosti.

Abstract: This dissertation deals with the development of the philosophy of pragmatism and pragmatic pedagogy through historical research. The practical part looks into the influences pragmatism had on education in the city of Zlín from the 1920s to the 1930s. It is based on Bata's pragmatic way of thinking and on the specific development of the Zlín region at the turn of the 19th and 20th centuries and deals with the penetration of pragmatic education into the educational processes at Bata's vocational schools and Masaryk's experimental differentiated primary school. By examining available resources, including the archival documents stored in the Zlín archive of the Moravian Land Archive of Brno, this dissertation analyzes findings related to Zlín's school system during the First Republic that have not yet been published together. It also classifies them within the context of the development of pragmatism in the first half of the 20th century. It analyses first and foremost the way in which pragmatic pedagogy was applied. This method of pedagogy tried to live up to the idea that life itself ought to be the best school - in addition to being the basis of education - and that training therefore needed to be understood as an reconstruction of experience.

Klíčová slova: Pragmatismus, Jamesův pragmatismus, pozitivismus, pragmatická pedagogika, John Dewey, činná a produkční škola, vzdělávání, návrh školské reformy, pokusné školství, školské reformy, pokusné zlínské školství, Tomáš Baťa, Baťova škola práce, Masarykova pokusná diferencovaná měšťanská škola.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: světu
Autoreferat_k_obhajobe_disertacni_prace.docx Autoreferat_k_obhajobe_disertacni_prace.docx
Finalni_text_k_tisku_disertacni_prace.pdf Finalni_text_k_tisku_disertacni_prace.pdf
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOSTKA, Karel. Baťovo školství a zlínské pokusné školství v letech 1922 - 1939 v kontextu koncepce pedagogického pragmatismu. Olomouc, 2014. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:30, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz