Bc. Eliška Řehořková

Bakalářská práce

La sémiotisation du toponyme 974 dans l'espace public et sur les graffiti de la Réunion

The semiotization of the toponym 974 in public space and in graffiti in Reunion Island
Abstract:
This thesis focuses on the analysis of identity featured toponymy in the public space of Reunion Island, primarily represented by graffiti and advertising signs, as well as in the virtual public space of social networks. The starting point is a corpus of approximately 155 photographs taken on the island of Réunion between 2021 and 2022, accompanied by screenshots from social media and older photographs …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na analýzu identitárně podmíněné toponymie v réunionském veřejném prostoru, který reprezentují především graffiti a reklamní nápisy a dále také ve virtuálním veřejném prostoru sociálních sítí. Východiskem se stal především korpus cca 155 fotografií pořízených na ostrově Réunion v období let 2021 a 2022, doprovodně také záchyty ze sociálních sítí a starší fotografie a dotazníky …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Němcová Polická, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta