Karolína DUCHANOVÁ

Bakalářská práce

Stárnutí izolačních systémů a modelování stárnutí

Aging of insulation systems and modeling of aging
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na dielektrika a izolanty, popis jejich vlastností a zavedení označení izolační materiál a izolační soustava. Dále se tato práce zabývá zvážením možných vlivů na stav vlastností izolačních systémů a následným zhoršením nebo ztrátou izolační schopnosti. Závěrem jsou nastíněny některé vztahy využívané pro modelování a predikci stárnutí izolačních materiálů v laboratorních …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on dielectric and insulating materials. Describes their properties and defines insulating material and insulating system. Work deals also with different influence on properties of insulating systems and their process of degradation. At the end there are mathematical life models, which are used for modelling and prediction of aging in laboratory conditions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011
Identifikátor: 40755

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bohumil Paslavský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUCHANOVÁ, Karolína. Stárnutí izolačních systémů a modelování stárnutí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika