Martin KOLÁŘ

Bachelor's thesis

Intercultural distinctions in web presentations of the political parties in the United Kingdom and the Czech Republic

Intercultural distinctions in web presentations of the political parties in the United Kingdom and the Czech Republic
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the linguistic analysis of web presentations of political parties of the United Kingdom and the Czech Republic. After outlining the theoretical background and methods, the political discourse, the speech act theory and the critical discourse analysis, the thesis analyses a corpus of texts about social affairs taken from websites of the Labour Party and the Czech Social …more
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na lingvistickou analýzu webových prezentací politických stran ve Spojeném království a České republice. Nejprve jsou nastíněna teoretická východiska a metodologie, zahrnující politický diskurz, teorii řečových aktů a metodu kritické diskurzivní analýzy. Poté následuje samotná analýza korpusu, který sestává z webových textů Labour Party a České strany sociálně demokratické …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015
Accessible from:: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLÁŘ, Martin. Intercultural distinctions in web presentations of the political parties in the United Kingdom and the Czech Republic. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / -Aj-Hi Bc

Theses on a related topic