Eliška Lengálová

Diplomová práce

Folklorismus v turismu Prahy, úroveň nabídky a její proměny pod tlakem trhu

Folklore in Prague tourism, a supply level and its changes caused by market pressure
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice využití prvků tradiční lidové kultury v turismu Prahy. Je zaměřena na hudebně-taneční folklorní večery a tematické procházky po Praze. Cílem práce je zhodnotit úroveň nabídky a poptávky v oblasti slovesného a hudebně-tanečního folklorismu v turismu Prahy. K tomu slouží výzkumné metody pozorování, dotazování, rozhovory a analýza dokumentů. Práce je rozdělena do …více
Abstract:
The master’s thesis dedicates to the use of traditional folk cultures in tourism in Prague. It is focused on music-dance folk evenings and thematic tours in Prague. The aim of the thesis is to evaluate the level of supply and demand in the area of verbal and musical-dance folklore in Prague tourism. Research methods of observation, questioning, interviewing and document analysis were used for this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2018
  • Vedoucí: Jana Boučková
  • Oponent: Jitka Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74985