Bc. Věra Škrháková

Bakalářská práce

Prožívání sociální izolace u žen na mateřské dovolené

Women on maternity leave and experience with social isolation
Anotace:
Bakalářská práce na téma Prožívání sociální izolace u žen na mateřské dovolené je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části se práce zabývá prožíváním těhotenství a jeho změnami. V další kapitole sleduje postoje k mateřství a mateřské dovolené od různých autorů a pohlíží na mateřství z různých úhlů pohledu. Zmiňuje se také o ženských rolích, které ženy v dnešní společnosti …více
Abstract:
This batchelor thesis, Women on maternity leave and social isolation, is divided into two parts, theoretical and empirical. In the theoretical part is described pregnancy and changes which happen during this crucial period. One of chapters is dedicated to motherhood and maternity leave which is presented from different authoritative perspectives. Another chapter mentions Womens‘ role in contemporary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Dobrovolná
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta