Ehab Mohamed Mohamed Abdel Fattah

Diplomová práce

Investigating the impact of increased employee motivation on organizational performance. A study project of some selected SMEs in Europe

Investigating the Impact of Increased Employee Motivation on Organizational Performance - A Study Project of Some Selected SMEs in Europe
Abstract:
The aim of this project is to investigate the impact of increasing employee motivation in SMEs in Europe on their organizational performance. Two companies were chosen to fulfil the project objective, from Czechia and Latvia. Although the field of study for this project is narrow, it will give a guideline for future researches about motivation, especially in SMEs where each employee behavior can make …více
Abstract:
Cílem tohoto projektu je prozkoumat vliv zvyšující se motivace zaměstnanců v malých a středních podnicích v Evropě na jejich výkonnost v rámci organizace. Byly vybrány dvě společnosti ke splnění cíle projektu, a to z Česka a Lotyšska. Přestože je obor pro tento projekt úzký, dá vodítko pro budoucí výzkumy ohledně motivace, a to zejména v malých a středních podnicích, kde každé chování zaměstnance může …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Abdel Fattah, Ehab Mohamed Mohamed. Investigating the impact of increased employee motivation on organizational performance. A study project of some selected SMEs in Europe. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe