Theses 

Interpretace umění v publikacích zprostředkovávajících výklad dějin umění pro střední školy – Bc. Michaela Žůrková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Žůrková

Diplomová práce

Interpretace umění v publikacích zprostředkovávajících výklad dějin umění pro střední školy

Interpretation of Art in Publications Mediating Art History for Secondary Schools

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou interpretace umění v publikacích, které jsou využívány ke zprostředkování umění a jeho dějin na středních školách. Tuto problematiku práce reflektuje především z hlediska proměn ve vědeckém a vzdělávacím diskurzu o umění. Na tomto základě pak u vybraných publikací předkládá tři zásadní proměny uměleckého jazyka a upozorňuje na problémy, které jsou s jejich interpretací spojené.

Abstract: The diploma thesis deals with the issues of interpretation in art publications which are used for art and its history in secondary schools. The work primarily reflects the issues in terms of changes in scientific and educational discourse about art. On this basis, it presents three fundamental transformations of artistic language for selected publications and it draws attention to the problems that are associated with their interpretations.

Klíčová slova: interpretace umění, diskurz, vzdělávání, střední školy, učebnice, interpretation of art, discourse, education, secondary schools, schoolbook

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:15, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz