Bc. Michaela Žůrková

Diplomová práce

Interpretace umění v publikacích zprostředkovávajících výklad dějin umění pro střední školy

Interpretation of Art in Publications Mediating Art History for Secondary Schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou interpretace umění v publikacích, které jsou využívány ke zprostředkování umění a jeho dějin na středních školách. Tuto problematiku práce reflektuje především z hlediska proměn ve vědeckém a vzdělávacím diskurzu o umění. Na tomto základě pak u vybraných publikací předkládá tři zásadní proměny uměleckého jazyka a upozorňuje na problémy, které jsou s jejich interpretací …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issues of interpretation in art publications which are used for art and its history in secondary schools. The work primarily reflects the issues in terms of changes in scientific and educational discourse about art. On this basis, it presents three fundamental transformations of artistic language for selected publications and it draws attention to the problems that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy