Bc. Marie Stodůlková

Diplomová práce

The Integration of English Language and Music at Lower Secondary Schools with an Emphasis on the Development of Practical Skills

The Integration of English Language and Music at Lower Secondary Schools with an Emphasis on the Development of Practical Skills
Anotace:
Diplomová práce se zabývá propojením hudební výchovy a anglického jazyka na druhém stupni základní školy s důrazem na rozvoj praktických dovedností. Teoretická část práce je zaměřena na soudobé studie týkajících se provázanosti jazyka a hudby. Součástí této části je i výčet nejdůležitějších bodů z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) potřebných při výuce anglického jazyka …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the interconnection of Music and English language at lower secondary school level with an emphasis on the development of practical skills. The theoretical part focuses on contemporary studies concerning links between language and music. This part also comprises of the most important elements from the Framework Educational Programme for Basic Education (FEP BE) that are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta