Radovan Jež

Bakalářská práce

Dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky

Leakage of Dangerous Substance in Traffic Accident
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou dopravních nehod s únikem nebezpečné látky. V teo-retické části jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k tématu pro lepší orientaci v odborném textu. Dále je zde obsažena současná platná legislativa, která upravuje přepravu nebezpečných látek, stručná charakteristika vozidel včetně jejich označení a popisu rizik, které při přepravě nebezpečných látek hrozí. …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the subject of traffic leakage accident of dangerous sub-stance. The theoretical part of the thesis is focused on key concepts related to this topic for better orientation in the text. In addition to that, it is focused on the current legislation, which adjusts the transport of dangerous substance, short characteristics of vehicles includ-ing their designation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jež, Radovan. Dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe