Klára Majerová

Bakalářská práce

Age management se zaměřením na skupinu zaměstnanců 50+

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá koncepcí age managementu se zaměřením zejména na skupinu zaměstnanců 50+. Teoretická část uceleně předkládá dosavadní poznatky a souvislosti dané problematiky. Vysvětluje demografický vývoj a jeho důsledky, dále důležitost aktivního stárnutí a jeho jednotlivé složky. Zabývá se trhem práce, jeho aktuálním stavem a postavením zaměstnance 50+. Teoretická část rozebírá i výhody …více
Abstract:
The bachelor thesis discusses the concept of age management with a particular focus on a group of employees 50+. The theoretical part comprehensively presents current literature and research in this area. It explains the demographic development and its consequences, as well as the importance of active aging and its individual components. It describes the labour market, its current status and the status …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/ytz9mh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty