Radim Hanzl

Bakalářská práce

Dopady koronavirové krize na trh práce v ČR

Impacts of the coronavirus crisis on the labor market in the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá současnou globální krizí způsobenou epidemií viru COVID-19. Konkrétně zkoumá, jak a v jaké intenzitě ovlivnila trh práce v České republice, především na ukazateli registrované míry nezaměstnanosti, a analyzuje vládní opatření vydaná za účelem zmírnění jejích dopadů. Stručně se věnuje také srovnání s jinými hospodářskými krizemi v historii. Součástí práce je výzkum prováděný smíšenou …více
Abstract:
The thesis deals with the current global crisis caused by the epidemic of the COVID-19 virus. Specifically, it examines how and to what extent it has affected the labor market in the Czech Republic, especially on the indicator of the registered unemployment rate, and analyzes government measures issued to mitigate its effects. It also briefly deals with comparisons with other economic crises in history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/tyxhm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě