Bc. Nikola Koutná

Bakalářská práce

Řešení diferenciálních rovnic metodou Greenovy funkce

Solution of differential equations using Green function method
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na řešení obyčejných diferenciálních a parciálních diferenciálních rovnic metodou Greenovy funkce. Pozornost je věnována zejména regulární Sturmově-Liouvilleově okrajové úloze, dále jsou studovány prototypy lineárních parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu, a to vlnová rovnice, rovnice vedení tepla a Helmholtzova rovnice.
Abstract:
The thesis deals with solving ordinary differential equations and partial differential equations via Green's functions. We mainly focus on Sturm-Liouville regular boundary value problem and prototypes of linear partial differential equations of second order, concerning wave equation, heat equation and Helmholtz equation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Obecná matematika

Práce na příbuzné téma