Bc. Radovan Herkeľ

Diplomová práce

Problematika kontroly projektů základních a středních škol financovaných z Operačního programu Vzdělávání na Slovensku

Issues of the projects' control system used within the Operational Program Education on Slovakia for the grammar and high schools
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issue of the projects' control system of primary and secondary schools in Slovakia financed under the operational program Education. The control system is studied from the perspective of recipients of the grant. It describes the current setting of the control system, reveals its main weaknesses, analyses them and suggests possible solutions to make the control system …více
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na problematiku kontrolného systému projektov základných a stredných škôl na Slovensku financovaných v rámci operačného programu Vzdelávanie. Kontrolný systém je skúmaný z pohľadu prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Popisuje súčasné nastavenie kontrolného systému, odhaľuje jeho hlavné nedostatky, analyzuje ich a navrhuje možnosti riešenia pre zefektívnenie kontrolného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta