Bc. Josef Dastych

Diplomová práce

Assessing Writing of Dyslexic Learners at Primary School

Assessing Writing of Dyslexic Learners at Primary School
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o výuce angličtiny jako cizího jazyka u mladých žáků s diagnostikovanou dyslexií a zejména o posouzení jejich písemných dovedností. Teoretická část poskytuje základní definice a charakteristiky dyslexie jako jedné ze specifických poruch učení. Později se zaměřuje na písemné dovednosti a na to, jak jsou ovlivněny dyslexií a souvisejícími podmínkami. Empirická část je založena …více
Abstract:
This master thesis deals with teaching English as a foreign language to young learners diagnosed with dyslexia and especially with assessing their writing skills. The theoretical part provides basic definitions and characteristics of dyslexia as one of the specific learning differences. Later, it focuses on writing skills and how they are affected by dyslexia and related conditions. The empirical part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta