Lucie ZAHOŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Logické a sémantické paradoxy jazyka

Logical and Semantic Paradoxes of Language
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice, která se týká logických a sémantických paradoxů jazyka. Reflektuje základní pojmy sémantiky, s čímž souvisí úsilí filosofů a logiků převést přirozený jazyk do jazyka logiky. O převedení nevědeckého jazyka do vědeckého hovořil již Rudolf Carnap, jenž tento postup nazval explikace. Překážkou v dosažení tohoto cíle jsou právě paradoxy, jež se snaží odborníci …více
Abstract:
The work deals about an issue that concerns the logical and semantic paradoxes of language. It reflects the basic terms of semantics, which is related to the efforts of philosophers and logicians to convert natural language into the language of logic. Rudolf Carnap already talked about the transfer of unscientific language into scientific language and he calls this method explication. Obstacles in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAHOŘÍKOVÁ, Lucie. Logické a sémantické paradoxy jazyka. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma