Theses 

Rozpočtová politika v České republice a sport – Bc. Tomáš Mlčoušek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Mlčoušek

Master's thesis

Rozpočtová politika v České republice a sport

Fiscal policy in Czech republic and sport

Anotácia: Hlavním tématem této diplomové práce je finanční podpora sportu ze státního rozpočtu a rozpočtů regionálních a municipálních subjektů. Diplomová práce je koncipovaná do dvou částí. První - Teoretická část se zabývá základními pojmy rozpočtové soustavy a celou řadou souvisejících pojmů v dané problematice. Druhá - praktická část je zaměřená na financování sportu ze státního rozpočtu a to konkrétně z rozpočtů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany a dále pak z rozpočtů krajů a rozpočtů obcí. Tuto problematiku jsme rovněž obohatili o analýzu odvodů z loterií a podobných her.

Abstract: The main subject of this thesis is financial support of sports from national, regional and municipal budgets. The thesis consists of two parts. First, the theoretical part, is dedicated to introduction of basic concepts of fiscal framework and numerous related concepts. Second, the practical part, is aimed to financing sports from national budget, namely from the budgets of Ministry of education, youth and sports, Ministry of the interior of the Czech Republic, Ministry of defence and armed forces and from regional and municipal budgets. We have also adressed the issue of contributions from lotteries and similar games.

Kľúčové slová: Rozpočtová soustava, státní rozpočet, rozpočty územních samosprávných celků, financování tělesné kultury a sportu, odvody z loterií a podobných her.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 15:11, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz