Bc. Monika Svačinová

Diplomová práce

Využití kmínu kořenného ve výživě brojlerových kuřat

Effect of caraway in nutrition of broiler chicken
Anotace:
Diplomová práce na základě krmného pokusu sleduje vliv kmínu kořenného (Carum carvi) na užitkové vlastnosti a biochemické parametry krve brojlerových kuřat. Cílem práce bylo shrnout dosud zjištěné poznatky o využití kmínu a dalších fytoaditiv ve výživě brojlerových kuřat a následně provést krmný pokus. Do pokusu bylo zařazeno celkem 92 jednodenních kuřat Ross 308. Kuřata byla rozdělena do dvou skupin …více
Abstract:
This diploma thesis monitors the influence of caraway (Carum carvi) on the performance and biochemical parameters of the blood of broiler chickens based on a feeding experiment. The aim of this thesis is to summarize the findings so far on the use of caraway and other phyto additives in the nutrition of broiler chickens and then perform a feeding experiment. A total of 92 day-old Ross 308 chickens …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta