Bc. Patrícia Iliašová

Master's thesis

Stereotypes and the Significance of Black Female Self-Representation: Contextualizing Contemporary Portrayals of Black Women in Popular Culture and Visual Arts

Stereotypes and the Significance of Black Female Self-Representation: Contextualizing Contemporary Portrayals of Black Women in Popular Culture and Visual Arts
Abstract:
Táto práca sa sústreďuje na zachycovanie černošiek v súčasnej Americkej populárnej kultúre a vizuálnom umení, najmä na tie zobrazovania vytvorené černoškami s účelom analyzovania vzťahu medzi rasovými stereotypmi na jednej strane a sebareprezentáciou černošiek na strane druhej. Práca analyzuje niekoľko súčasných zobrazení černošského ženstva z populárnej kultúry a vizuálneho umenia a skúma ako sú individuálne …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on images of Black women in contemporary American popular culture and visual arts, particularly those images created by Black women, in order to analyze the relationship between racial stereotypes on one hand and self-representations of Black women on the other. The work analyzes several contemporary portrayals of Black womanhood from popular culture and visual arts and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2020
  • Supervisor: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Reader: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta