Bc. Patrícia Iliašová

Master's thesis

Stereotypes and the Significance of Black Female Self-Representation: Contextualizing Contemporary Portrayals of Black Women in Popular Culture and Visual Arts

Stereotypes and the Significance of Black Female Self-Representation: Contextualizing Contemporary Portrayals of Black Women in Popular Culture and Visual Arts
Anotácia:
Táto práca sa sústreďuje na zachycovanie černošiek v súčasnej Americkej populárnej kultúre a vizuálnom umení, najmä na tie zobrazovania vytvorené černoškami s účelom analyzovania vzťahu medzi rasovými stereotypmi na jednej strane a sebareprezentáciou černošiek na strane druhej. Práca analyzuje niekoľko súčasných zobrazení černošského ženstva z populárnej kultúry a vizuálneho umenia a skúma ako sú individuálne …viac
Abstract:
This diploma thesis focuses on images of Black women in contemporary American popular culture and visual arts, particularly those images created by Black women, in order to analyze the relationship between racial stereotypes on one hand and self-representations of Black women on the other. The work analyzes several contemporary portrayals of Black womanhood from popular culture and visual arts and …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedúci: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta