Theses 

Politický marketing a komunální volby na Mostecku – Bc. Michaela Chaloupková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Chaloupková

Diplomová práce

Politický marketing a komunální volby na Mostecku

Political marketing and local elections in Most

Anotace: Jako téma své diplomové práce jsem zvolila Politický marketing a komunální volby na Mostecku. Popisuji zde politický marketing a srovnávám ho s tím klasickým. Dále se věnuji politickému trhu, jeho struktuře a segmentaci. Zabývám se problematikou politických kampaní, především jejich vývoje. Popisuji, co je to permanentní a negativní kampaň. Dále představuji základní typy politických stran a základní modely politického marketingu. Jmenuji hlavní nástroje politické propagace. Nakonec analyzuji komunální volby v Mostě v roce 2014. Zaměřuji se na předvolební situaci, jednotlivé kandidáty a průběh kampaní. Interpretuji volební výsledky a nastalou povolební situaci.

Abstract: I chose Political marketing and local elections in Most as a topic of my master thesis. I describe political marketing and I compare it with the traditional one. Then I focus on a political market, its structure and segmentation. I talk about political campaigns, especially about its evolution. I describe permanent and negative campaigns. I present main types of political parties and main models of political marketing. I name tools of political promotion. Finally, I analyze local elections in Most in 2014. I focus on a situation before elections, each party and campaigns. I show results of elections and situation after it.

Klíčová slova: Politický marketing, politická kampaň, komunikační mix, volby, Political marketing, political campaign, promotion mix, elections.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz