Bc. Lucia Čičmancová

Diplomová práce

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu,súčasný stav a možné vývojové tendencie

Compulsory liability insurance,current status and possible trends
Abstract:
At present, the compulsory liability insurance (CLI) for damage caused by motor vehicle belongs to mostly sold non-life insurance in the Slovak insurance market. Diploma work aims to assess the current situation and possible development trends in CLI. The aim is to evaluate the theoretical approach to insurance products with an emphasis on compulsory insurance and assess the current stage and development …více
Abstract:
V súčasnosti patrí povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla k najpredávanejším neživotným poisteniam na Slovenskom poistnom trhu. Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu a možných vývojových tendencií v PZP. Cieľom je teoretické priblíženie problematiky poisťovníctva s dôrazom na produkty povinného zmluvného poistenia a zhodnotenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Tokárska, CSc.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK