Bc. Roman Kloubec

Bachelor's thesis

Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců jako základ strategického řízení lidských zdrojů v MSP

Recruitment, selection and adaptation of employees as a basis of a strategic human resource management in small-scale and medium-scale enterprises
Anotácia:
Tato práce řeší problematiku personálního řízení v dnešní době přezaměstnanosti, kdy je stále složitější získávat, vybírat a udržet ve společnosti kvalitní zaměstnance, kteří se budou ochotni pracovně podílet i na méně atraktivních činnostech. V teoretické části se zaměřuji na definování základní problematiky řízení lidských zdrojů, kde se zabývám získáváním, přijímáním, rozvojem talentů, adaptací …viac
Abstract:
This dissertation deals with the problems associated with managing people at a time when there are too many employees, and it is more complicated for companies to attract, select and keep good employees who will be willing to participate in less attractive activities. In the theoretical part I focus on defining of basic problems associated with managing people. I deal with attracting, selecting, developing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní